Zum Inhalt springen

Právní informace

Firmu Eberspächer těší, že jste navštívili tyto webové stránky, a že máte zájem o náš podnik a naše výrobky.

Ochrana dat
Když navštívíte naše webové stránky, uloží naše webové servery standardně IP adresu, která Vám byla Vaším poskytovatelem internetových služeb přidělena, uloží webovou stránku, ze které nás navštěvujete a webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum.

Případně budete požádáni o uvedení osobních informací. Zodpovězení těchto otázek je dobrovolné.
Veškerá osobní data, která budou zjištěna na webových stránkách firmy Eberspächer, budou bez Vašeho zvláštního povolení zjištěna a použita jen pro technickou správu, výzkum trhu, realizaci smlouvy a/nebo zpracování Vašich poptávek, také pro zaslání informací o výrobcích a/předložení nabídek na služby, tato data budou případně předána v rámci skupiny Eberspächer. Firma Eberspächer ujišťuje, že s Vašimi daty bude zacházeno důvěrně podle platných německých předpisů, týkajících se právní ochrany dat. Můžete použití Vašich osobních dat pro reklamu nebo výzkum trhu a názoru kdykoliv odmítnout nebo požádat o informace o těchto uložených datech. Vaši námitku, jakož i ostatní kritiku nebo otázky ohledně ochrany dat, můžete zaslat také mailem na adresu datenschutz@eberspaecher.com.

Cookies
Abyste při návštěvě našich webových stránek mohli sledovat oblíbené stránky a tím bylo dosaženo stálé optimalizace obsahů podle Vašich individuálních přání, používá firma Eberspächer cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které webové stránky uloží na Vašem harddisku. Umožňují identifikaci Vašeho počítače, ale nezjišťují ani neukládají Vaše osobní data. Cookies nezpůsobují na Vašem počítači žádné škody a nemohou obsahovat viry. Přes nastavení Vašeho prohlížeče můžete ukládání cookies na Vašem počítači kdykoliv zakázat. Funkčnost webových stránek může pak být omezena.

Tyto webové stránky používají Google Analytics, webovou analýzu Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá tzv. "cookies", textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho užívání webových stránek. Informace vytvořené pomocí cookies, když tyto webové stránky používáte (včetně Vaší IP adresy), se přenášejí na server Google v USA a tam jsou uložené. Google tyto informace používá, aby vyhodnotil Vaše užívání webových stránek, aby sestavil hlášení o aktivitách webových stránek pro jejích provozovatele, a aby poskytl další služby, spojené s užíváním webových stránek a internetu. Google také případně předává tyto informace třetím osobám, pokud je to zákonem předepsáno a pokud třetí osoby zpracovávají tato data z jeho pověření. Google v žádném případe nespojí Vaši IP adresu s jinými daty Googlu. Můžete zabránit instalaci cookies odpovídajícím nastavením Vašeho softwaru prohlížeče; upozorňujeme ale na to, že v takovém případě nebudete případně moci v plném rozsahu používat veškeré funkce těchto webových stránek. Používáním těchto webových stránek prohlašujete, že souhlasíte se zpracováním dat, která o Vás byla zjištěna Googlem výše uvedeným způsobem a za výše uvedeným účelem.

Zjištění a uložení dat můžete do budoucnosti kdykoliv odmítnout kliknutím na deaktivační tlačítko. Co se týče diskuse o použití nástrojů k analýze s kompletními IP adresami bychom rádi upozornili na to, že tyto webové stránky používají Google Analytics s rozšířením "_anonymizeIp()", a proto se IP adresy dále zpracovávají ve zkrácené formě, aby tím byla vyloučena možnost přímého přiřazení k určité osobě.

Tyto webové stránky používají tzv. technologii retargeting, která je funkcí systému Sklik („Seznam.cz“) určená  k oslovení  uživatelů, kteří již jednou navštívili naše stránky. Tato technologie je využívána z důvodu zajímavější internetové nabídky.  Tato technika umožňuje oslovit reklamou uživatele internetu, kteří se již o naše produkty zajímali. Jsme přesvědčeni, že zobrazování personalizované reklamy přizpůsobené zájmům je zpravidla pro uživatele internetu zajímavější než reklama, která žádný takový personalizovaný vztah nemá. Tento typ reklamy probíhá zcela anonymně. Nejsou ukládána žádná osobní data a nejsou také shromažďovány žádné profily o využívání s vašimi osobními daty.  

Copyrights
© 2011 Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG, Esslingen, Německo pro všechny stránky tohoto uvedení na internetu.

Všechna práva vyhrazena.

Text, obrázky, grafiky, zvuk, animace a videa i jejich uspořádání na webových stránkách firmy Eberspächer podléhají ochraně autorským právem a ostatních ochranných zákonů. Obsah webových stránek se nesmí kopírovat, šířit, měnit nebo zpřístupňovat třetím osobám za komerčním účelem. Některé webové stránky firmy Eberspächer obsahují mimoto obrázky, které podléhají autorskému právu třetích osob.

Tiskové obrázky se smějí používat jen pro redakční účely v rámci zpráv novinářů o skupině Eberspächer s uvedením zdroje "Eberspächer". Výtisk a zveřejnění za tímto účelem je bez honoráře. Za to ale žádáme tisková média o jeden exemplář dokladu, u elektronických médií (internet) o krátkou zprávu. Pro ostatní / komerční použití obrázků je zapotřebí předchozí písemný souhlas od tiskového oddělení firmy Eberspächer.

Bez záruky
Tyto webové stránky byly sestaveny s největší možnou péčí. Přesto nemůže firma Eberspächer poskytnout záruku za bezvadnost a přesnost obsažených informací. Informace v těchto webových stránkách nepředstavují také žádnou výslovně a/nebo samostatně vyjádřenou záruku. Firma Eberspächer vylučuje jakékoliv ručení za škody, které přímo nebo nepřímo vzniknou z užívání těchto webových stránek, pokud nevznikly úmyslně nebo hrubou nedbalostí firmy Eberspächer. V případě mírné nedbalosti ručí firma Eberspächer jen při porušení závažné smluvní povinnosti a s omezením na předvídatelnou, typicky vzniklou škodu.

Bez licence
Firma Eberspächer se Vám chce prezentovat pomocí inovačních a informačních webových stránek. Doufáme, že jste těmito webovými stránkami nadšeni stejně, jako my. V nich obsažené duševní vlastnictví, jako jsou patenty, značky a autorská práva, je chráněno. Těmito webovými stránkami není udělena licence k užívání duševního vlastnictví firmy Eberspächer nebo třetích osob.

Odkazy
Obsahy webových stránek cizích firem, příp. ostatních třetích osob, na které se dostanete přes odkazy na našich webových stránkách, jsou mimo oblast vlivu firmy Eberspächer, protože nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za jejich obsah. Firma Eberspächer proto výslovně prohlašuje, že obsah propojených stránek nepovažuje za vlastní. Za škody, které vzniknou z užívání těchto cizích stránek, ručí výhradně nabízející těch stránek, na které jste byli odkázáni. Za internetové stránky podniků ve skupině jsou zodpovědné výhradně podniky ve skupině.

Výrobky a ceny
Údaje o rozsahu dodávek a služeb, vzhledu, cenách, rozměrech a hmotnostech výrobků, obsažených ve webových stránkách, odpovídají znalostem, které jsou k dispozici v okamžiku redakční uzávěrky příslušných stránek a spočívají na vlastnostech německého trhu. Změny jsou proto výslovně vyhrazeny. Uvedené ceny platí pro naše smluvní partnery jako nezávazné doporučení ceny. Informujte se proto u Vašeho obchodníka o jeho aktuálních prodejních cenách.

Provedení podle jednotlivých zemí
Mezinárodním rozšířením celosvětového internetu je způsobeno, že tyto stránky se odvolávají na výrobky nebo služby, které v jiných zemích mimo Německo k dostání nejsou, ještě nejsou nebo jsou k dostání pod jiným jménem nebo v jiném provedení. Prosím zjistěte si, zda je uvedeno zastoupení pro Vaši zemi a obraťte se v případě potřeby přímo na něj.


Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG
Eberspächerstraße 24
73730 Esslingen/Německo
info@eberspaecher.com