Zum Inhalt springen

Historie společenosti Eberspächer v českých zemích

Firma Eberspächer měla již před první světovou válkou úzké kontakty s plzeňskou Škodou, tehdejším průmyslovým gigantem Rakouska-Uherska. V období první republiky, tedy v letech 1918 až 1938, se kontakty rozvíjely standardním způsobem, jak bylo mezi sousedními vyspělými evropskými zeměmi tehdy obvyklé. Za války a stejně tak po komunistickém puči Československu v roce 1948 bylo po normálnosti veta. Je proto podivuhodné, že se i v této době spolupráce rozšířila, a to zvláště v sedmdesátých a osmdesátých letech. Mělo to své logické důvody, jak uvidíme dále. Ba co víc, došlo i na kooperaci. Spolupracovat v dobách socialismu s firmou na Západě, nota bene ve Spolkové republice Německo, a dokonce vyrábět komponenty do jejích výrobků, bylo něco téměř nepředstavitelného. Za celou éru našeho budování komunismu se takové případy daly spočítat na prstech jedné ruky. Jedním z nich byla spolupráce s Eberspächerem. Řada důvodů, abychom se na tuto kauzu podívali zblízka.