Zum Inhalt springen

Impulzy pro mobilitu zítřka

Hledáte kompetentního odborníka, který i za nejnáročnějších podmínek v nejrůznějších vozidlech zajistí jak příjemné teplo, tak optimální klima? V takovém případě je tím pravým koncern Eberspächer. Unikátní směsice porozumění zákazníkům, podnikatelské odpovědnosti a vysoce motivovaných zaměstnanců z něj činí zcela mimořádného partnera, který dopodrobna chápe problematiku optimálního klimatu v automobilech. Celosvětově působící koncern Eberspächer je vždy k dispozici tam, kde jej potřebujete, a navíc s přesně takovým spektrem služeb, které si přejete. Nechte nás předvést, co umíme.

Vývoj – inovace pro dnešek i zítřek
Na topnou techniku budou zákazníci i v budoucnosti klást stále přísnější požadavky. Ekologie, hospodárnost, akustické vlastnosti, účinnost, alternativní paliva, dlouhá životnost, modulárnost, tepelný management nebo nové technologie pohonu: všechna tato hlediska jsou rozhodující pro úspěšnost našeho koncernu i našich zákazníků. Bez ustání proto pracujeme na optimalizaci svých vývojových metod a vytváření inovativních, výkonných a nových řešení.

Nákup – záležitost strategického významu
V důsledku sílící koncentrace na naše základní kompetence a rostoucí složitosti nakupovaných služeb nabývá nákup na strategickém významu. Důležitým hlediskem je přitom řízení dodavatelského řetězce. Jeho prostřednictvím dokážeme již při rozhodování o volbě dodavatelů stanovit základní směr, jenž rozhodujícím způsobem ovlivní kvalitu našich koncových produktů i náklady na jejich vznik. Spektrum dále sahá přes řízení skupin materiálu, v jehož rámci je nezbytné systematicky sledovat veškeré vznikající náklady (total cost of ownership), až po integraci nákupních procesů.

Logistika – základní kompetence s vysokým užitkem pro zákazníka
Logistika patří mezi základní kompetence koncernu a našim obchodním partnerům nabízí vysokou míru užitku. Proces vzniku produktu provázejí pracovníci logistiky již od prvotní poptávkové fáze, čímž zaručují splnění veškerých logistických požadavků zákazníků až do okamžiku, kdy jsou výrobky připraveny na sériovou výrobu. Na logistické procesy od dodavatele k zákazníkovi pohlížíme jako na celek a neustále se snažíme, aby byly vzájemně dokonale sladěny.

Kvalita – na nejvyšší úrovni
Jako kvalitativní a technologický lídr ve všech oblastech – u výrobků, služeb i procesů – důsledně sledujeme strategii nulového počtu chyb a usilovně se řídíme heslem „Kvalita vytváří hodnoty“. Náš přístup k jakosti v kombinaci s kvalitativními měřítky určovanými zákazníky proto v rámci celého hodnotového řetězce zajišťuje trvale vysoký standard.

Výroba – továrna řízená procesy
Vysokým nárokům kladeným ve výrobě na kvalitu, spolehlivost a dodržování termínů jsme schopni dostát jen pomocí nejnovějších konceptů, technologií a strojů – a také za pomoci vysoce kvalifikovaných zaměstnanců. Veškeré procesy ve výrobní oblasti podléhají neustálému cyklu projektování, činnosti, kontroly a zlepšování a mají společný cíl: spokojené zákazníky.