Zum Inhalt springen

Eberspächer ve zkratce

Důležité koncernové ukazatele

Obrat v milionech eur (zahraniční podíl v procentech)


Náklady na výzkum a vývoj v milionech eur

Forschungs- und Entwicklungsaufwand in Millionen EUR

Hmotné investice** v milionech eur

Hmotné investice v milionech eur

Počet zaměstnanců*

Počet zaměstnanců