Zum Inhalt springen

Compliance – standardy firemního chování

Od chvíle, kdy Jacob Eberspächer v roce 1865 založil svou první řemeslnou dílnu, jméno Eberspächer se stalo nejenom  synonymem vynikajících výrobků, ale také hodnot rodinného podniku, který řídí po dobu pěti generací jeho vlastníci. Společně s našimi zaměstnanci jsme tyto hodnoty zakotvili do  prohlášení o programových cílech (mission statement) skupiny Eberspächer.Dodržování zákona a právních předpisů, dodržování interních předpisů a jednání v souladu se základními etickými normami vždy a všude (tj. dodržování předpisů obecně) představuje základ, z nějž vychází naše ekonomická prosperita. Jsme si vědomi naší společenské odpovědnosti vůči našim zaměstnancům, obchodním partnerům a společnosti jako celku a rovněž naší odpovědnosti chránit životní prostředí a zachovávat přírodní zdroje.  V rámci prosazování těchto cílů usilujeme nejenom o to přispět k udržitelnému rozvoji naší firmy a společnosti jako celku, ale také získat a udržet si důvěru všech našich zaměstnanců a obchodních partnerů.

Tento Kodex chování v jednom dokumetu nastiňuje základy dodržování právních a regulačních předpisů a rovněž morálního a etického chování při výkonu podnikatelské činnosti a v rámci vzájemné spolupráce ve skupině Eberspächer.

Společnost Eberspächer ukládá svým obchodním partnerům speciální pravidla chování na základě Kodexu chování pro obchodní partnery.