Zum Inhalt springen

Hodnoty a požadavky

Náš cíl je neskromný: Chceme být nedílnou součástí pokroku v automobilovém průmyslu. Svými výrobky aktivně přispíváme k lepší ochraně životního prostředí i k vyšší bezpečnosti a komfortu silničního provozu. Navzdory prudké dynamice technologického a hospodářského vývoje se naši zákazníci, zaměstnanci i obchodní partneři vždy mohou spolehnout na dvě pevné konstanty: předvídatelnou politiku rodinné firmy, která se nezaměřuje pouze na krátkodobý zisk, a kulturní hodnoty důsledně rozvíjené po téměř 150 let naší existence:

Zákazníci
Základem našeho podnikání jsou spokojení zákazníci: Své myšlení a jednání soustředíme na výrobky a služby, které našim zákazníkům a obchodním partnerům dodají rozhodující náskok.

Zaměstnanci
Naši zaměstnanci požívají obrovské volnosti. Investujeme do dalšího vzdělávání, podporujeme talent, nezávislé myšlení i individuální odpovědnost. Máme k dispozici dostatek zdrojů, které dokážou vdechnout život svěžím nápadům.

Spolupráce
Klademe důraz na férovou spolupráci a na všech úrovních usilujeme o stabilní vztahy – uvnitř firmy i navenek. Charakteristickými rysy úspěšného partnerství s naším koncernem jsou loajalita, respekt, tolerance a vzájemná důvěra.

Odpovědnost
Držíme se zásady, že odpovědnost našeho podniku nekončí za jeho branami, nýbrž že se prolíná celým výrobním a dodavatelským řetězcem. Naším cílem je dosáhnout trvale udržitelné ekologické bilance všech aktivit a výrobků.