Zum Inhalt springen

Naše silné stránky. Naše sebepojetí

Koncern Eberspächer se po celou dobu své existence spoléhá na sílu inovativních nápadů a vždy se dokáže dokonale přizpůsobit aktuálnímu dění na trhu. Na všechny výzvy, před nimiž stojíme, pohlížíme jako na podnikatelské příležitosti, kterých díky obchodní strategii orientované na dlouhodobý růst umíme skvěle využít.

Nezávislost
Při rozhodování jsme si vědomi své technologické a hospodářské síly. Ekonomická nezávislost rodinné firmy nám umožňuje vhodně definovat strategickou orientaci našeho koncernu i oblasti, na které se budeme zaměřovat. Prioritou je vždy dlouhodobá stabilita.

Růst
Naše firma je již od roku 1865 synonymem podnikatelského ducha a kreativity. I do budoucna hodláme růst vlastními silami. Naším cílem je důsledně rozvíjet svou pozici na trhu a smysluplně rozšiřovat stávající portfolio.

Mezinárodní působnost
Naším domovem jsou všechny klíčové trhy mezinárodního automobilového průmyslu. Své celosvětové zastoupení důsledně rozvíjíme. Zaměřujeme se zejména na regiony s velkým hospodářským růstem a slibným potenciálem do budoucna – například na státy BRIC: Brazílii, Rusko, Indii a Čínu.

Pozice technologického lídra
Chceme, aby z vynikajících nápadů našich vývojářů vznikaly průlomové komponenty přispívající k pokroku v automobilovém odvětví. Důsledně proto investujeme do výzkumu a vývoje. Naši přední pozici ve všech produktových skupinách cíleně rozvíjí přes 700 vysoce kvalifikovaných inženýrů a specialistů.

Orientace na budoucnost
Mobilita zítřka bude mít mnoho tváří. Ze střednědobého hlediska počítáme s pokojnou koexistencí rozmanitých technických řešení. Ve všech produktových oblastech jsme zároveň skvěle připraveni na nadcházející technologické změny – důslednou optimalizaci spalovacího motoru, který bude ještě dlouho vládnout silniční dopravě, i nové, alternativní koncepty pohonu.

Přečtěte si více o našich průlomových technologických komponentách pro trvale udržitelnou mobilitu. Další informace