Zum Inhalt springen

MOVE is Eberspächer

MOVE
Posouváme Eberspächer do úspěšné budoucnosti! Díky profitabilnímu růstu průběžně zvyšujeme hodnotu našeho podniku. Jakožto rodinný podnik sázíme na důvěru a naše silné stránky: soustředění se na dlouhodobé cíle a vyspělou kulturu hodnot. Globální konkurenci a změněným podmínkám na trhu se stavíme sebevědomě a důsledně – od roku 1865, dnes i v budoucnosti.

Tvoříme čistou mobilitu (Clean Mobility) budoucnosti a zákazníkům poskytujeme inteligentní řešení (Smart Solutions) vyvinutá a vyráběná nadšenými lidmi (Dedicated People).

Clean Mobility: Naše výrobky a systémy přispívají k ochraně životního prostředí, bezpečnosti a komfortu ve vozidlech.

Smart Solutions: Cílevědomě podporujeme inovativní postupy, abychom nadchli naše zákazníky. Naši pozici na trhu posilujeme investicemi, partnerstvími a akvizicemi.

Dedicated People: Jednáme iniciativně a přebíráme zodpovědnost. V atraktivním pracovním prostředí nadále rozvíjíme naše schopnosti a vytváříme výkonnou, globální organizaci.

Naše aktivity strategicky pridělujeme dynamickým, vyzrálým i zcela novým obchodním odvětvím. Svou úspěšnou budoucnost utváříme iniciativami v rámci polí působnosti jasně definovaných pro všechny obchodní úseky.