Zum Inhalt springen

Strategie nulového počtu chyb

Lepší, než zpětně odstraňovat chyby, je zajistit, aby vůbec nevznikly. Přesně tuto zásadu důsledně sleduje naše strategie kvality.

Cílem je, aby se četnost chyb v koncernu Eberspächer limitně blížila nule. V souladu s tímto požadavkem proto plánujeme a monitorujeme naprosto všechny podnikové postupy a procesy, které mohou mít vliv na kvalitu. Dobře si uvědomujeme, že člověk ani stroj nedokážou se stoprocentní spolehlivostí vyloučit veškeré chyby. Toto vědomí nám umožňuje k chybám přistupovat s věcnou otevřeností.

Jednorázovou odchylku od žádoucího výsledku nepovažujeme za nic zavrženíhodného, nýbrž za výchozí bod pro další zlepšování. A to u nás probíhá bez ustání: Trvalá optimalizace se řadí mezi základní principy našeho systému řízení kvality.

Z každé vzniklé chyby se učíme, čímž důsledně předcházíme jejímu opakování. Zkušenosti, které tímto způsobem získáváme, systematicky předáváme dál, což umožňuje včas identifikovat potenciální zdroje chyb v celém podniku. Tímto přístupem dosahujeme měřitelných úspěchů – chybovost ve výrobě se trvale blíží nulové hladině.

Tento výkon si bezpochyby zaslouží uznání: Od zákazníků pravidelně získáváme vyznamenání za minimální chybovost a vynikající kvalitu výrobků.