Zum Inhalt springen

Kvalita vytváří hodnoty

Naše zásady:

1. Systém řízení kvality

 • V souladu s normou IATF 16949
 • Orientace na procesy– řídicí, hlavní a podpůrné procesy

2. Předběžné plánování kvality

 • Proces vývoje produktů a postupů sahající od fáze nabídky až po schválení sériových dodávek
 • Stanovení zákaznických požadavků a očekávání
 • Identifikace, zhodnocení a minimalizace rizika
 • Aplikace metod (QFD, FMEA, PPF aj.)

3. Monitorování kvality

 • Proces poka-joke
 • Přizpůsobené kontroly kvality
 • Důsledné reagování na odchylky
 • Naplánované eskalační scénáře

4. Zlepšování kvality

 • Systematická analýza kvalitativních výsledků
 • Systematické programy zlepšování kvality
 • Systematické programy rozvoje dodavatelů
 • Systematický program podpory kvality

Zpět