Zum Inhalt springen

Průlomové technologické komponenty Eberspächer

Moderní výfukové systémy odstraňují přes 95 procent škodlivin. Na tomto výsledku se podstatnou měrou podílí i koncern Eberspächer. Zajišťujeme, aby pokrok neustával!
Naše inovativní technologie ActiveSound/ActiveSilence realizuje vysoce účinné tlumení hluku a konvenční tlumiče hluku předčí i z hlediska hmotnosti. Ve stejném systému však technologie ActiveSound vylepší i kvalitu výstupního zvuku.
Využíváním tenkostěnných struktur, alternativních materiálů, novátorských výrobních procesů a nových koncepcí dosahujeme ve srovnání s běžnými výfukovými systémy až 50procentní úspory hmotnosti.
Koncepce downsizingu motorů snižuje nejen spotřebu, ale i teplotu výfukových plynů. Ke snížení teploty pod mez aktivace katalyzátoru přispívají také fáze, při nichž je vypnut spalovací motor, například v tzv. režimu plachtění (sailing). Elektrické moduly Eberspächer plní v těchto případech funkci elektrického vyhřívání katalyzátoru, čímž účinně napomáhají zlepšit hodnoty emisí.
Funkčně spolehlivé moduly Eberspächer pro akumulaci energie dočasně ukládají rekuperovanou mechanickou a tepelnou energii, kterou v závislosti na konkrétní potřebě znovu předávají vysoce výkonným spotřebičům v elektrických a hybridních vozidlech. Tento systémový přístup je výhodný zejména v 48V pomocné síti.
Hybridní a elektrické motory nabízejí příliš málo zbytkového tepla pro komfortní vytápění vozidla. Naše vysoce účinné topné a klimatizační systémy jsou dokonale přizpůsobeny požadavkům nových konceptů vozidel.