Zum Inhalt springen

Bezpečnost při instalaci, opravě nebo používání elektrických zařízení s napájecím napětím větším než 59V

Vážení zákazníci,

při nesprávné instalaci, údržbě, opravě a nevhodném používání našich produktů s napájecím napětím vyšším než 59V, může dojít k vážnému zranění nebo smrti, a proto je nutné dodržovat následující pokyny: 

-          instalaci, údržbu a opravy mohou provádět pouze kvalifikované a proškolené osoby, jakékoli zásahy do elektrické instalace mohou provádět pouze osoby s platným oprávněním

-          veškeré osoby provádějící instalaci, údržbu, opravy a manipulaci s těmito produkty musejí být upozorněny na možná rizika a seznámeny se způsoby, jak jim předcházet

-          osoby provádějící instalaci, údržbu a opravy musejí být vyškoleny v integraci vysokonapěťových součástí (dimenzování napájecích kabelů a bezpečnostních prvků proti všem možným poruchám např. přepětí, zkratu, poruše izolace atd.)

-          požádat kvalifikovaný personál v případě nutnosti provedení jakékoli práce na produktu

-          vždy dodržovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Další důležité informace:

-          při nesprávné instalaci, údržbě nebo nevhodném používání těchto produktů může dojít k popálení či požáru

-          produkty připojené do chladícího okruhu jsou tlaková zařízení

Instalace a údržba na těchto zařízeních musí být prováděna v souladu s pokyny vydanými společností Eberspächer Kalori podle manuálu č. 8300401001250 s posledním indexem úpravy.


Přístup k zapnutému zařízení je zakázán.

Pro více informaci kontaktujte svého obchodního partnera. 

Lukáš Votroubek

Technické oddělení

Vážení obchodní přátelé,

ceníky nejsou vystavovány v tištěné nebo elektronické podobě, naši obchodní partneři mají možnost získání cen v rámci našeho objednávkového systému.
Je to především z důvodu měnících se cen od naší mateřské společnosti a dalších dodavatelů, celkové situaci na trhu a speciálních prodejních cen na vybrané položky.
Z těchto důvodů jsou ceníky pravidelně aktualizované pouze na servisním portále a v objednacím systému.


Nová servisní střediska

1. 1. 2016 jsme pro Vás otevřeli dvě nová servisní střediska v Praze - Horních Počernicích a v Cerekvici nad Loučnou.  

Od 1. 4. 2017 je vám k dispozici naše servisní středisko v Brně.


Výstraha před neautorizovanými prodejci a servisy

Vážení zákazníci,

jako výhradní distributor nezávislých topení Eberspächer, uvedených na těchto webových stránkách, si Vás dovolujeme varovat před nákupem jakéhokoliv nezávislého topení od neautorizovaných prodejců a oprav nezávislých topení u neautorizovaných servisů. Tyto subjekty s námi nemají uzavřenou dealerskou smlouvu, a proto se nemůžeme zaručit za původ jimi nabízeného zboží, evropskou certifikaci, bezpečnost a hlavně záruční a pozáruční servis na tyto výrobky. Jelikož neznáme okolnosti prodeje u těchto subjektů, nebudeme na nezávislé topení zakoupené u neautorizovaných prodejců poskytovat záruční servis ani náhradní díly. U neautorizovaných servisů není možné řešit záruční opravy námi prodávaných topení.

Seznam doporučených autorizovaných prodejců a servisů naleznete zde. V případě, že si nejste jisti, zda vámi vybraný prodejce nebo servis patří mezí naše autorizované partnery, zavolejte nám nebo napište, rádi vám tuto informaci poskytneme: +420 220 183 700, cz-info[at]eberspaecher.com

Děkujeme za pochopení.