Zum Inhalt springen

EasyScan – diagnostický a servisní nástroj pro nezávislé topení

Diagnostický a servisní nástroj EasyScan jsme před nedávnem přepracovali, abychom zajistili kompatibilitu s nově představenými topnými přístroji a ovládacími prvky s komunikací po sběrnici CAN. Nástroj EasyScan zůstává plně zpětně kompatibilní, tj. i nadále pracuje se všemi dosud podporovanými topnými přístroji a ovládacími prvky. Uživatelské rozhraní aplikace pro PC jme doplnili o nové produkty, osvědčená struktura ale zůstává v podstatě zachována.


Přednosti:

 • Rozsáhlé vyhodnocování aktuálních provozních stavů
 • Automatické ukládání individuálních uživatelských nastavení, migrace i při aktualizaci
 • Analýza chyb přístrojů a komponent
 • Kontrola funkčnosti topné aplikace
 • Podpora při prvním uvádění topné aplikace do provozu
 • Integrovaný protokol výsledků pro dokončení prvního uvádění do provozu a pro diagnostické operace

Nové funkce:

 • Výstup chybového kódu včetně dalších systémových parametrů pro nové topné přístroje s komunikací po sběrnici CAN
 • Možnost speciální konfigurace řídicích jednotek pro ADR
 • Aktualizace firmwaru zařízení EasyStart Web
 • Profesionální počáteční nastavení topného systému řízeného ovládacím prvkem EasyStart Pro pomocí počítače vám dodá jistotu do budoucna
 • Parametrizace ovládacích prvků EasyStart Pro (např. uživatelská nastavení, jako jsou formát času, jednotka teploty atd.)
 • Ukládání a opětovné používání datových záznamů s parametry pro ovládací prvky EasyStart Pro
 • Parametrizace ovládacích prvků EasyStart Pro (kromě angličtiny a němčiny máte na výběr také z 25 dalších jazyků)

Segment EasyScan: