Zum Inhalt springen

Dodavatelé

Hlavním cílem našeho podniku je dodávat zákazníkům v pravý čas kvalitní výfukové systémy. Ke splnění tohoto cíle můžete zásadním způsobem přispět bezchybnou a včasnou dodávkou svých výrobků. Z těchto důvodů je pro nás důležité, aby naši dodavatelé snižovali počet reklamací a dodržovali termíny – jen tak dosáhneme cíle, který jsme si vytyčili: nulového počtu chyb.

Níže najdete souhrn požadavků, které vycházejí z mezinárodních standardů kvality a které musejí splňovat naši dodavatelé.